Naslednje delavnice za mentorje supervizirane prakse

Osnovno usposabljanje za mentorje supervizirane prakse psihologov

Vključuje tri delavnice od desetih.  Izvedle se bodo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Preostale delavnice bodo na vrsti kasneje v letu 2018.

Delavnica 1 15. 2. 2018 (FFUL, predavalnica 233)
Izvajalke: Julija Pelc, Andreja Koler Križe, Anja Podlesek
Osnove mentorstva in supervizije
Vzpostavljanje in razvoj mentorskega odnosa
Profesionalne kompetence psihologov

Delavnica 2 –  16. 2. 2018 (FFUL, predavalnica 233)
Izvajalke: Julija Pelc, Andreja Koler Križe, Vita Poštuvan
Oblikovanje supervizijske skupine mentorjev
(Samo)refleksija
Etika v mentorskem/supervizijskem odnosu

Delavnica 3 – 9. 3. 2018 (FFUL, Didaktična učilnica)
Izvajalki: Julija Pelc, Andreja Koler Križe
Metode mentoriranja/supervizije
Kompetenčni model EuroPsy na različnih področjih dela
Razvijanje veščin postavljanja ciljev mentoriranja in sklepanja mentorskega sporazuma

Več o delavnicah najdete na str. 30 v spletnem katalogu programov profesionalnega usposabljanja (pozor: datumi izvedbe, zapisani na str. 31, so se spremenili):

Navedene delavnice so ponujene v paketu. Posameznik se mora za pridobitev potrdila o zaključenem osnovnem usposabljanju udeležiti vseh treh delavnic.

Kotizacija za tri delavnice je  159,57 EUR. Za psihologe, zaposlene  v vzgoji in izobraževanju, znaša kotizacija 79,78 EUR (polovico kotizacije krije MIZŠ). 

Udeleženci se morajo na delavnico prijaviti preko sistema KATIS, najkasneje do 25. 1. 2018. Tisti, ki niso zaposleni v VIZ, lahko za pomoč pri prijavi pišejo na katis.mizs@gov.si.  

Dodatne informacije so na voljo na : info@superpsiholog.si